Üretici Garantisi

2 yıl boyunca mekanik, boya ve kaporta işlemlerini kapsar. (kilometre sınırı yoktur.)

Paslanmaya Karşı Garanti

Kaportanın içeriden kaynaklanan çürüme veya paslanma sonucu delinmesi durumunda hasarlı parçaların değişim veya onarımını kapsar.

 • Binek araçlar için 12 yıl*

 • Ticari araçlar için 5 yıl*

Dikkat edilmesi gerekenler

 • Araç gövdesine yapılan her türlü müdahale (kaza, diğer hasarlar vs.) aynı şartlar çerçevesinde kontrol ziyareti ile takip edilmelidir.

 • Paslanmaya karşı garanti hizmetinden yararlanmaya devam edebilmek için hasardan en geç 2 ay içinde aracını üreticinin belirlediği şartlar doğrultusunda onarımını gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Garanti dışındaki durumlar

 • Üretici önerilerine uyulmaması ve kullanıcı hatasından doğan hasarlar

 • Garanti Sözleşmesi dâhiline girmeyen durumlardan doğan hasarlar

 • Paslanmaya karşı koruma ürünleriyle yapılan ve bakım planında öngörülmeyen ek işlemler sebebiyle oluşan hasarların sonucu

 • Yetkili olmayan kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen onarım, dönüşüm veya değişiklik işlemlerinin sonuçları

 • Onaylanmamış ve önerilmeyen aksesuar kullanımı sonucu

 • Tekerlekler ve mekanik parçalar, karoserinin tamamlayıcı parçaları sayılmazlar.

Aracınızın paslanmaya karşı garanti hizmeti altında kalabilmesi için Yetkili Servislerimiz tarafından kontrollerden geçirilmesi gerekmektedir.

Binek araçlar: Birinci kontrol garantinin başlangıcından 4 yıl sonra ve diğerleri de ilk kontrolden sonra 2 yıllık aralarla toplam 4 kontrol.

Ticari araçlar: birinci kontrol garantinin başlangıcından 2 yıl diğeri de bu ilk kontrolden 2 yıl sonra olmak üzere toplam 2 kontrol.

Boya Garantisi

İthalatçı ve yetkili servis tarafından tespit edilen boya ve cila hatasının tamamen veya kısmen düzeltilme işlemidir. Boya garantisinin uygulanması üreticinin planladığı bakım aralıklarının gerçekleşmesine ve araç üzerinde oluşabilecek hasarların tamirinin üreticinin öngördüğü kurallara riayet edilerek gerçekleşmesine bağlıdır.

 • Binek araçlar için 3 yıl*

 • Ticari araçlar için 2 yıl*

Garanti dışındaki durumlar

 • Kullanıcı hatasından, geç müdahaleden ya da üreticinin önerilerine uyulmamasından doğan hasarlar

 • Çevresel sebepli boya veya cila hasarları: Ani ısı değişiklikleri, kimyevi, hayvansal ya da bitkisel maddelerin, kum, tuz, taş sıçramaları veya dolu ve su baskını gibi doğal olaylar ile bir kaza sonucu ya da kazaya bağlı olmayan diğer dış etkenlerin verdiği hasarlar

 • Garanti Sözleşmesi kapsamına girmeyen olaylardan doğan hasarlar

 • Yetkili olmayan kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen onarım, dönüşüm veya değişiklik işlemlerinin sonuçları

Boya garantisine devam edebilmek için dış etkenlerden kaynaklanan hasarlar fark edildikten sonra 2 ay içerisinde onarılmalıdır.